Allmän kurs musik

brunnsvik-allman-kurs-musik

Har du ett brinnande intresse för musik och samtidigt en vilja att studera klart gymnaiset? På vår Allmänna kurs med musikinriktning får du den möjligheten.
Allmän kurs musik innebär att du läser på den vanliga Allmänkurs, men utöver detta har man upp till fem timmars undervisning i valbara musikämnen.

Musik

Du får möjlighet att i samråd med personal på Brunnsvik Creative Music forma en egen musikutbildning innehållande 5 h undervisning i veckan från Brunnsvik Creative Musics ordinarie utbud. I detta inkluderas 30 min enskild undervisning på det du anser vara ditt huvudinstrument. Du får även tillgång till replokaler och musikutrustning i musikutbildningens lokaler på Wallingatan 20. Mer information hittar du under rubriken Brunnsvik Creative Music.

Allmän kurs

Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.

  • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
  • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

KOSTNADER

Studierna är kostnadsfria. Däremot tar skolan ut en terminsavgift på 600 kronor som går till internet, visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk.

LOKALER

Vi håller till i Borlänge centrum på Wallingatan 15, med fem minuters promenadavstånd från tåg- och busstationen. Lokalerna är nyrenoverade och handikappanpassade.

LUNCHMÖJLIGHETER

I skolans kök finns kylskåp, micro, kaffebryggare och vattenkokare, samt en kaffeautomat. I närområdet finns flertalet lunchrestauranger.
dsc_0095

BOENDE

Kommer du från annan ort, kan du söka studentboende hos kommunala Tunabyggen:
www.tunabyggen.se/sv/Student/

FÖR DIG SOM INTE HAR SVENSKA SOM MODERSMÅL

Du som inte har svenska som modersmål kan få en anpassad studieplan som utvecklas tillsammans med vår speciallärare.

FÖR DIG I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Om du önskar och behöver kan du få extra stöttning om du har läs- och skrivsvårigheter eller annan problematik. Du får jobba med särskilda program som är anpassade efter dina förutsättningar, bland annat ClaroRead, Stava Rex och Spell Right. Du får möjlighet att utveckla den individuella studieplanen med vår speciallärare.