Allmän kurs grund- Svenska som andraspråk

Är du klar med introduktionsprogrammet eller SFI D?  Vill du bli behörig för studier i Sverige?

Allmän kurs – Svenska som andraspråk passar dig som har kommit igång med att prata och förstå det svenska språket och som gärna vill lära dig mer. Folkhögskola ger dig möjlighet att söka till yrkeshögskola eller högskola efter avslutade studier, eller så hittar du ett jobb. Men att läsa allmän kurs svenska som andraspråk är en bra början.

Folkhögskolans sätt och metod att undervisa

Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där flera ämnen går ihop i en uppgift, då får du bredare och djupare kunskaper.

Syfte

Syftet med Allmän kurs- Svenska som andraspråk är att erbjuda grundskolekompetens för att kunna läsa vidare på gymnasienivå. Kursen syftar därmed till att stötta språkligt i alla ämnen som krävs för allmän behörighet.

Kurslängd

1-3 år