Om oss

Brunnsviks Folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i flera län med Borlänge i Dalarna som huvudort. Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen.

Idag bedriver Brunnsviks Folkhögskola Allmän kurs med olika profiler, musikutbildningar både på plats i Borlänge och på distans, kurser för behandlingspedagoger och inom urban matproduktion. Vi har också Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringsuppdraget i samverkan med Arbetsförmedlingen samt samverkanskurser med ABF:s medlemsorganisationer.

Vi är i början av ett utvecklingsarbete där vi fortsätter att utveckla vår profil och att befästa vår ställning som en central aktör inom bildningsverksamheten i regionen. Brunnsviks Folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare vår anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning.