Studeranderättslig standard

För oss på Brunnsviks Folkhögskola är det viktigt att våra deltagare har ett tydligt inflytande på  undervisningen och sin studiesituation. Därför har vi ett studeranderåd där deltagarna tar upp frågor de finner viktiga. I skolrådet möter de sedan lärare och representanter från skolledning.

Studeranderättslig standard för Brunnsviks Folkhögskola